“1989–90-ben rendszerváltás zajlott. De 2010–11-ben is lezajlott egy rendszerváltás. Ama nagy, nyolcvankilences rendszerváltásra – minden égbekiáltó, buta hibája ellenére – büszkének lehet lenni. De 2010-re lehet-e büszkének lenni?” Szentpéteri Nagy Richard írásaTovább a cikkre

“Az egymás iránti bizalmatlanság, az önzés és az irtózás a nyilvános szerepvállalástól nem a magyar néplélek ősi individualizmusából fakad, hanem egy megtört, majd így-úgy jóllakatott népet jellemez.” Lányi András írásaTovább a cikkre

“A kilencvenes évek minden nehézsége, a tárgyalásos, helyesebben a kialkudott politikai rendszer minden gyökértelensége és alamuszisága ellenére mintha megfogalmazódott volna egy mélyebb igény egy mélyebb fölismerés alapján, amely egy új, polgári Magyarországot képzelt el.” Balázs Zoltán írásaTovább a cikkre