Ellensúly

közéleti folyóirat
Megjelenik negyedévente
Felelős szerkesztő: Pápay György
A 2019/1. lapszámot szerkesztette:

Lengyel Szilvia és Pápay György
Szerkesztőségi konzulens: Filippov Gábor
Kiadja az Ökopolisz Alapítvány
1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12–14.
Felelős kiadó: az alapítvány kuratóriumának társelnökei
Kapcsolat, előfizetés: szerkesztoseg@ellensuly.hu
Címlapterv: Bóna Toma
Nyomdai előkészítés: TypoStúdió Kkt.
Nyomdai munkák: Print Invest Magyarország Zrt.
9027 Győr, Almafa utca 13.
Felelős vezető: Ványik László vezérigazgató
ISSN 2631-0686