Pozitív mellékhatások – Jogvédők válaszai a kormányzati támadásokra

Kádár András

„Az Orbán-kormány először a kritikus szervezetek finanszírozását próbálta aláásni, egyrészt az állami források elzárásával (a Helsinki Bizottság menekültsegítő tevékenysége például még az Orbán-kormány első éveiben is részben magyar állami támogatással folyt), másrészt a kormánytól független forrásokhoz való hozzáférés megnehezítésével.

A kérdés jelentőségét jól mutatja, hogy a kormány inkább lemond a 2014–2021-es ciklusban Magyarországnak a norvég alapokból járó hetvenmilliárd forintnyi támogatásról, minthogy a teljes összeg körülbelül tíz százalékát kitevő civil alap szétosztásáért felelős szervezet kiválasztását átengedje a támogatást biztosító kormányoknak.

A források szűkítése jelentős nehézségeket okoz számos szervezetnek, ám olyan változásokat is előidéz, amelyek hosszú távon erősítik a szektort. Az egyik ilyen mellékhatás a jogállamiság iránt elkötelezett donorszervezetek elmozdulása a kevésbé kötött támogatási konstrukciók irányába. Az illiberális rendszerek rugalmassága abból fakad, hogy bár következetesen az ellensúlyok kiiktatása felé törekszenek, a mozgásuk kiszámíthatatlan. Emiatt az ilyen rezsimekben nem reális, hogy egy civil szervezet adott esetben évekre előre meghatározza, pontosan milyen módon és pontosan milyen eredményeket kíván elérni. A magyar kormányzati támadások nyíltsága és a magyar modell európai terjedése több adományozó számára elhozta a felismerést, hogy a támogatott szervezeteknek nagyobb szabadságot kell adni a célok és eszközök meghatározásában, illetve módosításában ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak fellépni, ha az illiberális kormányzat újabb fronton kezd a jogállam lebontásába.

(…)

A magyar jogvédő szervezetek sokáig igyekeztek leválasztani tevékenységüket a „politikától”, szigorúan jogi, szakmai-technikai kérdésként tekintve az általuk vállalt ügyekre. Ez azonban nem tartható álláspont. Elengedhetetlen a civil politizálás – a közügyekben való értékalapú megszólalás – „rehabilitálása” és annak széles körű tudatosítása, hogy bár a jogvédelem szükségszerű velejárója a mindenkori kormányzat bírálata, így a mindenkori ellenzék pozícióját látszik erősíteni, valójában nem jelent pártpolitikai állásfoglalást. Nem egyszerű, de a Civilizáció koalíció és a Political Capital közvélemény-kutatása alapján nem lehetetlen vállalkozás, hiszen a válaszadók majdnem kétharmada, de még a kormánypártiak abszolút többsége is fontosnak tartotta, hogy a civil szervezetek tevékenységükkel felhívják a figyelmet az állami szervek hibáira. Ez azért lényeges, mert a demokratikus társadalom alapfeltétele, hogy a politizálást, azaz a közügyekben való részvételt ne sajátítsa ki senki, így a professzionális politikusok sem: az ugyanis nemcsak jogunk, de közös felelősségünk is.”

Az Ellensúly magazinra előfizethet itt: https://ellensuly.hu/elofizetes/

Fotó: Freepik.com