Mérlegen az ellenzéki önkormányzatok (Szombathely)

A helyi városvezetések egy éve ellenséges országos politikai klímában, járványhelyzetben, gazdasági válság közepette Különböző típusú és méretű önkormányzatokat vezető ellenzéki politikusokhoz fordultunk körkérdéssel, arra keresve választ, milyen eredményekre jutottak 2019 októbere, az ellenzék számára váratlanul kedvező eredményeket hozó önkormányzati választás óta saját településükön. Az országos szinten ellenzékben lévő politikusok, miután saját városukban ellenzékbe kényszerítették a Fideszt, kezdettől számíthattak arra, hogy a kormánnyal való együttélés számos problémát vethet fel. De hogy ez mit is jelent a gyakorlatban – erre irányult kérdéseink egyik csoportja, beleértve az átadás-átvétel körülményeit és az állami szervekkel való kapcsolattartás minőségét.

Ezt a kiszámítható nehézséget 2020 elejétől fogva kiegészítette és súlyosbította a koronavírus-járvány, amely a hétköznapi élet működésének fenntartásában számos azonnali feladatot rótt az önkormányzatokra, miközben a kormány sem információval, sem pénzzel nem segítette őket. Ellenkezőleg, egymást érik a napi feladatellátást is megnehezítő forráselvonások. Eközben pedig a járványt kísérő gazdasági válság is komoly bevételektől fosztja meg az önkormányzatokat.

Kérdéseink arra irányultak, ilyen körülmények között az ellenzéki koalíciók mit tudnak végrehajtani eredeti programjukból, mely terveikről voltak kénytelenek lemondani (vagy legalábbis melyek megvalósítását kellett elhalasztaniuk), illetve melyek azok a területek, ahol a fennálló körülmények között is tartják magukat vállalásaikhoz.

A körkérdéssel megkeresett településekhez az alábbi kérdéscsoportokat juttattuk el:

  1. Átadás-átvétel, cikluskezdés

Rendben zajlott-e az önkormányzatokban a hatalom átvétele? A kormánypárt frakciója, helyi szervezetei együttműködőek voltak? Érte-e meglepetés az új vezetést a ciklus kezdetén tapasztalt állapotok kapcsán? A kormányhivatalokkal, központi kormányzattal való együttműködésük mennyire gördülékeny?

  • Ellenzéki együttműködés

Mennyire tartják fontosnak saját működésük szempontjából, hogy az önkormányzatot vezető pártok országosan ellenzékben vannak? Mennyire fontos az önkormányzat vezetése szempontjából az ellenzék sokszínűsége? Milyen együttműködési formák alakultak ki? Mennyire fejeződik ki a döntésekben az ellenzéki sokszínűség, illetve milyen mértékben válik kifejezett céllá az egységes álláspont kialakítása?

  • Tervek, eredmények, kudarcok

A ciklus kezdetén mit tekintettek a legsürgetőbb feladatoknak? Miben akartak alapvető változásokat elérni? Voltak-e esetleg megőrzendőnek tartott eredmények vagy a helyi ellenzékkel közösen pártolt ügyek? Mi az elmúlt egy év fő eredménye és legnagyobb elmaradása, kudarca? Vannak-e általános tanulságok a város kormányzásával kapcsolatban, amire az elmúlt bő egy évben jutottak?

  • Koronavírus-járvány

Mi a szerepe az önkormányzatoknak a járványhelyzet kezelésében? Melyek a főbb feladataik, nehézségeik? Milyen az együttműködés az állami szervekkel? Hogyan tudnak a lakossággal kapcsolatot tartani, nekik segíteni?

  • Pénzügyi elvonások

Hogyan látják, miként fogja befolyásolni a koronavírus-járvány, a gazdasági válság és a központi elvonások növekedése az önkormányzat következő egy-két évét? Mennyi forrásvesztést szenvedtek el a járvány, a gazdaság lefékeződése és a kormányzati elvonások miatt? Hogyan változtat ez az öt évre kitűzött céljaikon? Milyen kényszerintézkedések bevezetésére kényszerülnek? Melyek azok a prioritások, amelyekhez minden körülmények között ragaszkodnak?

SZOMBATHELY

Nemény András polgármester

1. Az átadás-átvétel komoly jogi procedúra, tételesen át kell venni mindent, a hivataltól kezdve az önkormányzat bankszámlájáig. A végén a leköszönő és az új polgármester az aláírásával hitelesíti a dokumentumot. Szombathelyen semmi probléma nem volt, a szabályok szerint zajlott le az átadás-átvétel. Dr. Puskás Tivadar polgármester úrral beszélgettünk múltról, jövőről, jó egészséget és jó munkát kívántunk egymásnak.

2. Sok várost sújtanak a kormány intézkedései, de másik ágon nem kapunk vissza pénzt az elvonások helyett. Vegyük példaként az elektromos buszokat, amelyek csak a kormánypárti városokba érkeznek. Nekünk ezt saját forrásból kell megoldanunk, amiről hamarosan bejelentést is teszünk. Nagyon sok esetben viszont zöld utat kapunk a kormánynál: sikeres tárgyalásokat folytattunk például a kulturális államtitkárral ugyanúgy, mint Pintér Sándorral vagy Palkovics miniszter úrral. De Hende Csabánál, a térség országgyűlési képviselőjénél is számos ügyben sikeres lobbizást folytattam Szombathelyért. Ellenszélben dolgozunk, de sok esetben kapunk segítséget. Ez személyfüggő, ha nincs közvetlen tiltásuk a tisztségviselőknek, akkor segítenek. De ahogy a Szabad Városok Szövetségének ülésén megfogalmaztuk: csak közös fellépéssel tudjuk megvédeni az önkormányzatokat. Közös a cél is: adjuk vissza a városokat az ott élőknek. A döntések helyben szülessenek, azok bevonásával, akikről szólnak.

3. Komolyan gondoltunk a kampányígéreteinket, az öt évre szóló csomagunkat. Először megnéztük, hogyan tudjuk ennek elemeit időrendi sorrendbe állítani. A helyzet közben a járvány miatt nagyot változott, de az ígéreteinket biztosan számon kérik rajtunk. Ilyen volt az ültetendő ezer fa: ezt a programot elindítottunk, kiválasztottuk a helyszíneket, az odaillő fákat, megvan a pénz is, de a közbeszerzésnél nem érkezett érvényes ajánlat. Folyamatban van az új kiírás, hiszen a törvényeket nem kerülhetjük meg. Van, ahol nagyobb akadályokba ütköztünk, de igyekeztünk megoldani a helyzetet. A járvány miatti krízis miatt hátrébb sorolódtak egyes ügyek, mivel az elsődleges cél a polgárok megélhetésének és a város működőképességének megőrzése. De a programunkból semmit sem dobtunk ki a kukába. Eddig is újítottunk meg utakat, járdákat, utóbbiakból év végéig csaknem három kilométerrel készülünk el. Harmincmillió forintból 13 játszóté­ren történt fejlesztés és felújítás – új játszópark is épült hatvanmillióból. A közvilágítást szabályzó alkonykapcsoló esetében is megtörtént a közbeszerzés, hamarosan megérkezik az eszköz. Szemetes volt a város, most sem mondom, hogy minden rendben van, de elindítottuk a Vigyázzunk együtt Szombathelyre programot. Csak egyetlen novemberi hétvégét említek, amikor négy helyen szedték a szemetet az aktivisták. Idén kilencvenmillió forinttal költöttünk többet a zöldterületek gondozására, több ember és több gép végzi a fenntartást. Megcsináltuk a Nyitott városháza programot, a járvány idején is hét helyszínen 31 ingyenes kulturális programot kínáltunk a polgároknak.

Minden területen tudnék sorolni példákat, de csak a legfontosabbat említem: a legnagyobb cégekkel őszintén és jól tudunk együttműködni. Kiemelten kezeljük a szociális területet, az egészségügyet, szobámban őrzöm az orvosoktól kapott „Köszönjük!” feliratú maszkot. Ezt azért adták át, mert megtettünk mindent azért, hogy a járvány idején biztonságosan tudjanak dolgozni. Elindultunk a kitűzött céljaink felé, vannak olyan ígéreteink, amelyek elmaradásban vannak, de nem felejtettük el egyiket sem.

Nyáron a folyamatban lévő fejlesztések kivételével leállítottam a kiadásokat, így bizonyos dolgokat nem tudtunk meglépni. De optimista vagyok, nem tudott megroppantani bennünket a vírus, és nem is engedjük, hogy így legyen, még akkor sem, ha most úgy látszik, hogy nagyon rossz a helyzet. Kihívás előtt állunk, hiszen kevesebb lesz az iparűzési adóból származó bevételünk, ez pedig csökkenti a mozgásterünket. Mindezek ellenére megpróbáljuk megtartani, amink van, értem ez alatt a munkahelyek megőrzését, hiszen ez a legfontosabb. Amikor a gépészmérnökképzésbe fektetünk, akkor azért tesszük, mert a nagy cégek, ahol sok ezer ember dolgozik, azt mondják, a jövő záloga a megfelelő képzés. A nagyvállalatok számára fontos szempont a fejlesztések esetén a képzett munkaerő.

A másik ilyen alapvetésünk az élhető város megteremtése, ami gyak­ran kis dolgokon múlik. Alpolgármestereink teljesítményén látszik, mekkora munkát végeznek. A városüzemeltetésért felelős Horváth Soma képes akár éjjel is utánajárni a felmerülő problémáknak. László Győző a szo­ciális és egészségügyi területen fegyelmezetten vitte végig a nehéz ügyeket komoly eredménnyel. Horváth Attila alpolgármesternek kifejezetten nehéz dolga volt, hiszen a sport is hozzá tartozik, Tóth Kálmán önkormány­zati képviselő segítségével itt is igyekeztünk rendet tenni, hogy mivel, milyen mértékben van dolga a városnak. Emellett gazdasági területen is ott van mellettem sok jó ötlettel – kiemelten fontos, hogy a cégek érezzék, a város figyel rájuk. Elégedett vagyok a tanácsnokokkal is, Bokányi Adrienn a 100 intelligens város pályázattal a holnap forráslehívási lehetőségét nyitotta meg, amivel versenyelőnyben leszünk a térségben. Szuhai Viktor a testvérvárosokkal tart online konferenciákat, ezeken a járvánnyal és egyebekkel kapcsolatos tapasztalatokat osztják meg egymással a települések. Egy megvalósuló jó ötlet már megéri a belefektetett energiát. Németh Ákos tanácsnok a zöldkérdésekkel foglalkozik, Kelemen Krisztián önkormány­zati képviselővel együtt komoly előrehaladást értek el a Parkerdő problémás kérdéseiben, de más területen is. Ők koordinálták például az önkén­teseket a járvány idején. Putz Attila önkormányzati képviselővel együtt azon vagyunk, hogy a Falco-gyárnál változzon a helyzet, az üzem pedig partner ebben. Tárgyalásokkal tudunk eredményt felmutatni, és folytatjuk is munkát. Emellett az ő személyében végre valódi képviselője van Zanatnak. Abban hiszek, hogy ha elakadnak a megbeszélések, akkor nem feladjuk, hanem újabb alternatíva bevonásával keressük a megoldást. Kopcsándi József képviselőtársunk több bizottságba hozza be eredményesen választókerületének problémáit. Említhetem Czeglédy Csabát is, aki ugyan nem tagja a frakciónknak, de szociális és lakásügyi területen László Győzővel hatalmas munkát végeznek. Ő találkozik a legnehezebb sorsú emberekkel, ezzel rengeteg terhet levesz a vállamról.

4. Mindig egy lépéssel előre gondolkodtunk. Amikor a vírus januárban szétterjedni látszott Kínából, már akkor valós veszélyként kezdtünk felkészülni arra, hogy Európát is el fogja érni. Felmértük, hogy az egészségügyi és szociális területeken milyen védőfelszerelésekre lesz szükség, és honnan lehet ezeket beszerezni. Az országban elsőként, már a februári közgyűlésen ötvenmillió forintot elkülönítettünk a védekezésre. Mikor még javában zajlott a maszkvita, elkezdtünk gyártatni elég maszkot a szombathelyieknek és az egészségügynek. Amikor már nyakunkon volt a pandémia, gondoskodtunk az idős emberek támogatásáról, segítettük a munkahelyüket elvesztőket és időben előkészítettük a bölcsődei és óvodai ügyeletet. Korábbi döntéseink a kormány és más városok lépéseiben is sokszor visszaköszöntek.

Amikor az első hullám idején az önkormányzatok hozhatták a döntéseket, százszázalékosan sikerült vigyáznunk polgárainkra Szombathelyen. Annak ellenére is, hogy az osztrák határ közelsége miatt extra kockázattal kellett megbirkóznunk, amit jelenleg is tapasztalunk. Tavasszal összesen három koronavírusos volt a városban, sajnos most más a helyzet. Ez annak tudható be, hogy az iskolakezdés előtt, amikor igazán ügyelni kellett volna, a kormány nem figyelt megfelelő módon az emberekre. Tájékoztatást folyamatosan adunk a lakosoknak a város hivatalos Facebook-oldalán, az önkormányzati lapban és a helyi televízióban is. Az operatív törzzsel általában nincs kapcsolatunk, a kormányhivatalt vezető kormánymegbízott úrral jó viszonyt ápolunk – ha kérdezem, kapok válaszokat a pandémiával kapcsolatban, de automatikusan nem tájékoztat minket. Mindennek utána kell járni, de van egy saját védekezést segítő tanácsunk, amelynek a kórház vezetése is tagja, és ott vannak a háziorvosok is, akiktől kapunk adatokat.

Összeségében az önkormányzat az, ami egy ilyen helyzetben gyorsan és hatékonyan tud lépni. Miközben az állami bürokrácia lassú, addig mi ismerjük és a saját bőrünkön érezzük a helyi kihívásokat, közvetlenül talál­kozunk az itteni emberekkel és cégekkel, az őket foglalkoztató problémákkal. A tanulság az, hogy az önkormányzatoknak – nemcsak a miénknek – nagyobb önállóságot és erősítést kellene kapniuk az elvonások helyett.

5. Azt látjuk, hogy most jön egy visszaesés, és ez nem csak Szombathelyre igaz. Ilyenkor érdemes előremenekülnünk, és ezt is tesszük. A gazdaságba kell okosan befektetni, ez zajlik jelenleg, a mostani lépések nyomán jöhetnek ide milliárdos fejlesztések. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből. Szociális segítséget is nyújtottunk a járvány első hullámában, most a nehéz időkön igyekszünk átsegíteni az embereket. Azt mindenkinek meg kell értenie, hogy a torta most kisebb, de megpróbáljuk a lehető legjobb összetevőket beletenni.

Az írás az Ellensúly 2020/3-4. számában olvasható, amely megrendelhető az ellensuly.hu/elofizetes oldalon.