A politika természetes állapota az egyensúlyhiány – interjú Körösényi Andrással

 „Miközben a 2020-as évet meghatározó járvány- és válsághelyzet számos, eddig nem látott sajátossággal bír, abból a szempontból nem vagy csak igen kevéssé különbözik más krízisszituációktól, hogy a politikai szereplőket alkalmazkodásra ösztönzi, valamint arra, hogy döntéseiket a közvélemény helyzetérzékelését meghatározó értelmezési keretbe helyezzék. Körösényi András politológus professzorral Lakner Zoltán és Szűcs Zoltán Gábor beszélgetett arról, milyen eszközöket használnak a politikai vezetők a róluk kialakult percepció befolyásolására, vannak-e határai az értelmezésalakításnak, s hogy a járvány eddigi eseményei nyomán milyen következtetéseket vonhatunk le a politikusi magatartással kapcsolatban, különös tekintettel a hazai tapasztalatokra.

– Mennyiben más a pandémia és az annak nyomán kialakuló gazdasági válság politikai szempontból, mint bármilyen más válság?

– A mostani helyzet egyedisége, hogy a járvány generálta a gazdasági válságot, pontosabban a járvány elleni intézkedések generálták a gazdasági visszaesést. Nem is tudom, miért nevezik ezt gazdasági válságnak, hiszen nem a gazdaság, a piacgazdaság, a kapitalizmus működésének hibájáról van szó, tehát nem gazdaságon belüli oka van, hanem azon kívüli. A politika generálta a gazdasági válságot azáltal, hogy a járvány miatt lezárásokat rendelt el. Az államok döntése volt tehát az, ami a gazdaság részleges leállásához vezetett. Az emberek persze maguk is féltek a járványtól, de ha csak az ő viselkedésükre van bízva a reakció, akkor kisebb lett volna a gazdasági teljesítmény visszafogása, mindenki eldöntötte volna, hogy egy ilyen helyzetben hogyan korlátozza a tevékenységeit, találkozásait. Egészében azonban talán mégsem indokolatlan a válság elnevezés, mert valami olyan új dolog történt, ami megzavarja az addig megszokott működést, gazdasági és politikai értelemben egyaránt, s nincsen rá bejáratott megoldás, nem tudjuk, hogyan kell egy ilyen típusú szituációt megoldani, belőle kikerülni. Csak annyit tudunk, hogy majd valameddig eltart, és valamit tenni kell, aminek valamekkora ára van, de az csak menet közben derül ki, hogy mekkora. Sok országban gondolják azt, hogy az első hullámban alkalmazott visszafogás túlreagálás volt, nem kellett volna ennyire erős korlátozó intézkedéseket bevezetni. (…) A neoklasszikus közgazdaságtan bevezette a piaci egyensúly fogalmát, amely szerint a gazdaság egy önszabályozó rendszer, a folyamatok mindig az egyensúly irányába hatnak a normálállapot fennállása esetén. Ehhez hasonlóan a politikatudományban is van egy ilyen előfeltevés, hogy a normálállapotot alapul véve kell tekinteni a politikára, és az a helyzet, ami ebből kilép, ami ezt megzavarja, az a válsághelyzet. Én viszont azt gondo­lom, hogy a politikában sokkal kevésbé indokolt ez a normatív előfeltevés, sokkal kevésbé realista ez a felfogás. A politikában az egyensúly a kivétel; a politika természetes állapota a diszekvilibrium, vagyis az egyensúly hiánya. De egyébként Schumpeter azt mondaná, hogy a gazdaságtermészetes állapota is ez, mert az innováció mindig felborítja az egyensúlyt, és a vállalkozók, akik profitot akarnak realizálni, innovációra törekednek, ezért mindig próbálják aláásni a létező status quókat, hiszen az általuk előhozott újdonsággal áshatják alá a már létezőt. Ez a politikában is így van.

 (…)

– Mi a helyzet a hazai, mostani válsághelyzet politikai megjelenítésével? Lehet egy pandémiának újfajta politikai értelmet adni?

– Amit a 2010 utáni Orbán-rezsim megfigyelése alapján mondhatok, hogy a Fidesz egy válsághelyzetben került hatalomra, de a pénzügyi válság Orbán egy jóval szélesebb válságnarratívájának csak az egyik eleme volt. Aztán pedig ez a válságnarratíva, bár a pénzügyi válság elmúlt, megmaradt, noha mindig egy kicsit átalakult. Egy szinte permanens válságnarratíva jellemzi az Orbán-rezsimet. Biztosan vannak ebben hullámzások, de összességében fennáll egy nagy, átfogó „mesternarratíva”, aminek a középpontjában a szabadságharc fogalma áll. E köré rendezhetők ezek a változó politikai helyzetek. Orbánnak ez a mesternarratívája már 2010 előtt kialakult, és azóta is fennmaradt: minden, a szuverenitásért vagy a szuverenitás védelmében folytatott harc ebbe illeszthető bele, legyen szó Brüsszelről vagy a menekültválságról, és még sok egyébről. Véleményem szerint ez most is működik, mert a koronavírus-járvány időszakában is folytatódnak a konfliktusok Brüsszellel, illetve kicsit a koronavírust is be lehetett ebbe húzni, mint kívülről érkező új ellenséget. (…)

– Az előzőekből kiindulva azt is mondhatjuk, az Orbán-rezsim működésének lényege a rendkívüli helyzetek előállítása meg a rendkívüli jelleg percepciójának kialakítása – ennyiből egy újabb rendkívüli szituáció éppenséggel meg is erősítheti, hiszen ehhez ért a leginkább a hatalmi dimenzió működtetését illetően. Van-e vajon mozgástere egy ilyen szituációban az ellenzéknek, bármely országban lehet-e a válságot éppen kezelni igyekvő kormányt kritizálni úgy, hogy az ellenzék ettől ne tűnjön szabotőrnek?

– A válsághelyzetben kialakuló rally round the flag hatás rövid-, legfeljebb középtávú, ami hosszabb távon fokozatosan elolvad. Ugyanakkor a politikai folyamatok megítélésére nyilván más tényezők is hatnak még egy ilyen kivételes szituációban is. Az ellenzék számára dilemma, hogyan tarthat távolságot a kormánytól, miként lehet kihátrálni bizonyos intézkedések támogatásából egy idő után. (…) Ha az ellenzék a választásmatematikai feltételeket teljesíti, és képes saját agendával fellépni, akkor akár egy válság utáni, a rally round the flag hatást korábban élvező kormányt is jó eséllyel megbuktathat. A mai magyar helyzet annyiban speciális, hogy fennáll a médiaprobléma, a közmédia kormánypropagandát közvetít, és néhány más ilyen tényező is közismert, amelyek nehezítik az ellenzék helyzetét, de azt láttuk a 2019-es önkormányzati választásokon, hogy így sem lehetetlen az ellenzék számára, hogy sikereket érjen el. Ha Orbán ellenzéke politikailag egységes, a 2022-es választás nem eleve lefutott.”

A teljes interjút elolvashatja az Ellensúly legújabb számában, amelyet az ellensuly.hu/elofizetes oldalon rendelhet meg ingyenes szállítással.